موسسه آموزش عالی
 
آزمایشگاه های تحقیقاتی و کارگاه ها

معرفی آزمایشگاه های گروه مهندسی برق و الکترونیک

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر فرناز خامین همدانی

شماره تماس

083-31031-653

ایمیل

farnazkhamin@gmail.com

 


معرفی آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر  نوذر مرادی

شماره تماس

083-31031-664

 


در حال تکمیل...


معرفی آزمایشگاه های گروه گیاهان دارویی

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر  عاطفه پورجبار

شماره تماس

09144610458