موسسه آموزش عالی
 
تحصیلات تکمیلی

شماره

عنوان فرم

دانلود

1

پروپوزال

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

1-1

تغییر استاد راهنما

 دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf 

1-2

تغییر عنوان پایان نامه

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

1-3

راهنمای تدوین پروپوزال

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

1-4

فرایند ارایه پروپوزال تا دفاع پایان نامه

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

1-5

فرم تجاری سازی پایان نامه

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

1-6

فرم انتخاب استاد مشاور

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

2

شرکت در جلسات دفاع پایان نامه

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

3

اعلام آمادگی دفاع

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

4

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع(آنلاین)

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

4-1

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع (حضوری)

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

5

فرم ارزیابی

توسط واحد پژوهش در روز دفاع ارائه می گردد

5-1

فرم  نمره مستخرجا ت پژوهشی

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

5-2

انصراف از نمره مستخرجات پژوهشی

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

5-3

طرح پژوهشی

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

5-4

فرم محصول

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

6

فرم تدوین cd و صحافی

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

7

فرمت تدوین رساله

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

8

شیوه رفرنس نویسی هاروارد

دریافت فایل word

دریافت فایل  pdf

9

فرمت ارائه پاورپوینت

دریافت فایلpp

دریافت فایل  pdf

10

برگ درخواست مسائل پژوهشي

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

12

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf


 

الفبای پژوهش
اصول تدوین و نگارش پروپوزال
مدرس: دکتر خلیل جلیلی
زمان برگزاری: 15 مهر 1402 ساعت 9:00 الی 12:00
محل برگزاری: کلاس 301 واقع در طبقه سوم موسسه
الفبای پژوهش
عنوان: روش شناسی پژوهش(کمی-کیفی-ترکیبی)
مدرس: دکتر شکوفه میرزایی
زمان برگزاری:29 مهرماه 1402 ساعت 9:00 الی 12:00
مکان برگزاری: کلاس کارآفرینی واقع در طبقه سوم موسسه

شبکه برنامه گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در راستای ارتقا سطح کیفی و تجاری سازی پایان نامه های دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، بخشی از فعالیت خود را معطوف به تدوین شبکه برنامه نموده است. شبکه برنامه های مذکور با هدف برطرف ساختن نیازهای سطح استان، منطقه و کشور و بر اساس نیازسنجی تدوین گردیده اند بگونه ای که بتواند زمینه های اشتغال  فارغ التحصیلان و تجاری سازی ایده ها را برای دانشجویان به ارمغان آورد. هر شبکه برنامه از یک زمینه فعالیت تخصصی و چند محور که هر کدام چندین پایان نامه دانشجویی را می تواند شامل شود، تشکیل شده است. عناوین تحقیقاتی پیشنهادی مکمل و ادامه دهنده یکدیگر بوده و دستاوردهای قابل پیش بینی را در پی دارند. گروه های آموزشی موسسه در مقطع تحصیلات تکمیلی با همکاری اساتید برجسته فعال در عرصه های پژوهشی و اجرایی از سال 1395 بر مبنای شبکه برنامه های تدوین شده به راهنمایی و هدایت پایان نامه های دانشجویان پرداخته است.

  • شبکه برنامه گروه صنایع