موسسه آموزش عالی
 
آیین نامه ها

 

 

عنوان

مرجع صدور

دانلود فایل

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

وزارت علوم

دانلود

دستورالعمل نحوه ی بررسی تخلفات پژوهشی

وزارت علوم

دانلود

شیوه نامه پرداخت تشویقی به دستاوردهای پژوهشی

موسسه

دانلود

شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر

موسسه

دانلود

آیین نامه پایان نامه محصول محور

موسسه

دانلود

شیوه نامه حمایت از پایان نامه ها

موسسه

دانلود

آيين نامه صندوق توسعه ملي (1)

صندوق توسعه ملی

دانلود

آيين نامه پايان نامه- رساله دكتري

پژوهشگاه استاندارد

دانلود

آيين نامه اجرايي گرنت فناوري مصوب 1401

وزارت علوم

دانلود

عنوان ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در صنعت اب و برق

 

دانلود