موسسه آموزش عالی
 
رویدادهای پژوهشی

ردیف

عنوان

سال

دانلود فایل

1

 فراخوان نوسازی مدارس

1399

دانلود

2

 نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری

1400

دانلود

3

 *فراخوان پذیرش مقاله در کنگره گیاهان دارویی ; مکانیزاسیون و فرآوری با همایت موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

1400

دانلود

4

 سومین جشنواره تقدیر از پژوهشگر برتر

1401

دانلود

5

 مسابقه دومینو همرا با جوایز ارزنده

1402

دانلود

 


در حال تکمیل...