موسسه آموزش عالی
  • آیین تکریم سرپرست سابق و معارفه سرپرست جدید موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه برگزار شد

  • 1402/06/02 15:20:04

F20240203152000183339-photo_2024-02-03_15-17-39.jpg
دکتر مسلم حدیدی رییس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه: آینده روشنی در انتظار موسسه است.
از ظرفیت های زیست بوم فناوری و نوآوری سازمان در توانمندسازی دانشجویان بیشتر استفاده شود.
دکتر جلیلی سرپرست سابق  موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کر مانشاه: افتخار می کنیم که در استان بعنوان دانشگاه پیشرو شناخته شده ایم.
دکترشاهرضایی سرپرست موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه: توجه ویژه ای به  جلب مشارکت، همراهی و همدلی همه برای برداشتن گام های موثر توسعه ای دارم.
تقدیر از تلاش های دکتر زهرا فدایی بعنوان معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه.
معرفی شهره غلام زاده بعنوان معاون آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه

تعداد بازدید: 221      ساعت: 07:37:16