موسسه آموزش عالی
  • انتصاب سرپرست مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه

  • 1402/05/29 15:11:13

F20240203151049613917-photo_2024-02-03_15-09-10.jpg
دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی و رییس هیأت امنای موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه در حکمی دکتر فاطمه شاهرضایی را به عنوان «سرپرست موسسه آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه» منصوب کرد.

تعداد بازدید: 129      ساعت: 09:14:41