ردیف                              عنوان  دانلود
    1  بازپرداخت وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود
    2  اطلاعیه وام داخلی موسسه دانلود
    3  اطلاعیه وام زیارت   دانلود
    4  اطلاعیه وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود
    5  فرم وام داخلی موسسه دانلود
    6  فرم ثبت نام وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود
    7  فرم سند تعهد وام صندوق رفاه وزارت علوم دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir